Archive: 14/08/2017

Sinh con ra đã khổ nhọc,   nuôi dạy con   còn khó khăn và lắm chông gai hơn. Bố mẹ đóng vai trò rất lớn trong quá trình lớn lên của con cái. Thế nên, các bậc phụ huynh cũng nên học cách nói với con giúp chúng phát triển tốt hơn cả về nhân cách lẫn nhận thức cuộc sống. Sau đây là những câu nói bạn tuyệt đối không nên nói trước mặt các con....
0
K.Nghiệm hay Hướng dẫn, Mẹo vặt